Навчально-виховна робота

                                           Що означає хороший педагог?

…людина, яка любить дітей,

знаходить радість у спілкуванні

з ними, вірить у те,

що кожна дитина має стати доброю,

 знає душу дитини і не забуває,

 що сам колись був дитиною

В. Сухомлинський

 

Навчальний процес

 "Головна мета дошкільної освіти –

 виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру".

 

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 - забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 - формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

 

 

 

Завданнями дошкільної освіти є:

 

  • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
  •   виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 

 

Напрямки роботи з дітьми:

 

-   Фізичний -  (заняття, прогулянки, рухливі ігри, спортивні розваги…)

 

  - Соціально-моральний розвиток (моральне та правове виховання дітей)

 

-   Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою, довкіллям, економікою,  народознавством )

 

-    Мовленнєвий розвиток (розвток мови, навчання елементів грамоти, підготовка руки до письма)

 

-    Художньо-естетичний розвиток (художня література, образотворча та музична діяльність)

 

-    Креативний розвиток (конструктивна та трудова діяльність)