Поради медсестри

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі №163

 

здійснюється медичними працівниками – старшою медичною сестрою ДНЗ Рудницькою Людмилою Теофілівною

 та лікарем - педіатром Хоменко Галиною Іванівною

 

             До основних обов'язків медичних працівників дошкільного закладу входить:

 • моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків чи осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
 • моніторинг захворюваності дітей у ДНЗ

 

Організація медичного забезпечення ДНЗ №163 проводиться відповідно:

 

 • Закону України “ Про дошкільну освіту ” (стаття 34).
 • Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ”
 • Положення “ Про дошкільний навчальний заклад ”.
 • Положення про медичну сестру педіатричного відділення з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах.
 • Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. №826).
 • Організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ. Інструктивно-методичні рекомендації (Міністерство освіти і науки від 27.08.2004р. №1/9-438).
 • Вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2005р. № 1090/11370)
 • Положення про медичний кабінет ДНЗ:

 -  перелік оснащення медичного кабінету ДНЗ ;

            -  перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у      

             медичному кабінеті ДНЗ ;

 • Положення про ізолятор ДНЗ;
 • Посадові обов’язки лікаря та медичної сестри;
 • План медичної роботи ДНЗ.