Сторінка музичного керівника

 

Шулик Ірина Михайлівна 

Музичний керівник

Освіта: Базова вища

Олійник Тетьяна Іванівна

Музичний керівник

Освіта: Базова вища

Дмитришин Мар'яна Володимирівна

Музичний керівник

Освіта: Вища

  Формування креативної особистості засобами музичного виховання

Сучасний світ – це світ креативних особистостей, адже вершин у ньому досягають лише ті, хто мислить неординарно, творчо, хто нестандартно підходить до розв’язання будь-якихпроблем. І хоча на формування креативної особистості впливає чимало чинників, відчутних успіхів у цій справі можна досягти, використовуючи засоби музичного виховання.

    Умови для розвитку у дошкільників креативності можна забезпечити, зокрема, на музичних заняттях. Ще Василь Сухомлинський стверджував, що музика пробуджує енергію мислення навіть у найінертніших дітей. Музика формує художній смак, активізує потребу в самостійному та неординарному мисленні, збагачує внутрішній світ, розвиває творчу уяву. А для людини творча уява – це ключик, який відмикає двері у нове, досі незнане життя, це одна з неодмінних умов формування креативності.

    Найкращим періодом для розвитку творчої уяви є дошкільне дитинство. Від того, наскільки повно були використані його можливості, багато у чому залежатиме креативний потенціал дорослої людини. Тому педагогам необхідно правильно сприймати прояви дитячої креативності: не переривати та не гальмувати їх критичними зауваженнями, негативними оцінками; натомість якомога частіше створювати ситуації для вільного спілкування, обміну думками.

    Пройшовши необхідний етап наслідування, накопичивши враження, набувши необхідних навичок, дитина має перейти до етапу творчості, самостійного пошуку рішень. Завдання педагога у тому, щоб підштовхнути дошкільників до проявів ініціативи, винахідливості, вигадки, фантазії. Саме у тому потрібно будувати свою роботу з ними за такою схемою: БАЧУ – ЧУЮ – ТВОРЮ (танцюю, співаю, імпровізую, вигадую).